Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai chiến dịch rà quét, xử lý mã độc năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 07/10/2020 Lượt xem: 41

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà vừa ban hành Công văn số 2019/UBND-VP ngày 05/10/2020, về việc triển khai chiến dịch rà quét, xử lý mã độc năm 2020.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an ninh mạng, an toàn thông tin trong thời kỳ kỹ thuật số; tham gia chiến dịch rà quét, xử lý mã độc năm 2020 bằng cách truy cập vào website (https://khonggianmang.vn/chiendich2020 ); hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về UBND quận trước ngày 10/10/2020.

 

Chủ tịch UBND quận giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, công dân biết và tham gia, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và Trang thông tin điện tử quận. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn thực hiện kiểm tra, rà soát theo hướng dẫn; tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND quận và Sở Thông tin & Truyền thông trước ngày 12/10/2020.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT