Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 12/10/2020 Lượt xem: 26

Ngày 07 tháng 7 năm 2020,  Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg quy định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ.

Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm:

 

- Kế hoạch thực hiện đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách, đối sách, quy trình xử lý đối với các vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo cấp nhà nước chưa công khai;

- Văn bản về các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhằm lật đổ chính quyền hoặc gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

 

- Đề án, phương án, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo, thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nội dung đánh giá về thực trạng hoạt động của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có hoạt động gây ảnh hưởng đến chính trị, an ninh quốc gia; về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ cấp chiến lược chưa công khai;

- Thông tin, tài liệu có nội dung liên quan về: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; về tín ngưỡng, tôn giáo.  

Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

- Thông tin, tài liệu về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước gồm: Đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa công khai;

- Thông tin, tài liệu có liên quan về chính quyền địa phương và địa giới hành chính; về biên chế; về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; về chính sách tiền lương; về tổ chức hội và các tổ chức phi chính phủ; về tín ngưỡng, tôn giáo; về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước; văn bản báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác tổ chức, cán bộ; hồ sơ trình, quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có hoạt động bí mật mà việc khen thưởng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại, hoạt động nghiệp vụ làm lộ danh tính hoặc ảnh hưởng đến tính mạng của người được khen thưởng.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 960/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/7/2020.

 Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT