Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị 41-CT/TU của Thành ủy, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/10/2020 Lượt xem: 69

Sáng ngày 13/10, gần 200 cán bộ chủ chốt của quận, 7 phường và các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy Sơn Trà đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 01-CTr/QU, ngày 24/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”; Chỉ thị 41-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, do Quận ủy Sơn Trà tổ chức. Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị.

 

Thay mặt BanThường vụ Quận ủy, đồng chí Phan Duy Hòa - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy (PBT TT QU) triển khai nội dung Chương trình hành động số 01-CTr/QU, ngày 24/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”. Quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân Sơn Trà về mục tiêu chung của giai đoạn này là tập trung xây dựng quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng.

 

Để thực hiện mục tiêu đó, Sơn Trà cần phải có những định hướng mang tính chất đột phá, như đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Để đạt được quyết tâm đó, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở phải có lộ trình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/QU, ngày 24/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; một cách cụ thể.

 

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đắc Xứng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã quán triệt, triển khai các nội dung về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Đây là những nội dung rất quan trọng, thể chế hóa một số nội dung Nghị quyết số 43 - NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quận ủy Sơn Trà đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền những nội dung quan trọng này, nhằm qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, nâng cao lòng tự hào và xác định trách nhiệm trong việc phát huy ưu điểm, tiềm năng, lợi thế…; mở ra nhiều cơ chế, chính sách, đảm bảo tính chủ động, tạo động lực phát triển quận trong thời gian đến; hướng đến mục tiêu chung xây dựng quận Sơn Trà an bình, văn minh, hiện đại.

 

Trên cơ sở những yêu cầu chung của thành phố đặt ra cho quận theo kế hoạch đã được Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Đắc Xứng nêu ra, trong phát biểu kết luận của mình, đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Bí thư Quận ủy, chủ trì Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 về chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng thì vấn đề then chốt của quận và phường là chúng ta trở thành một đơn vị dự toán, chứ không phải là một cấp ngân sách như hiện nay; tất cả kinh phí hoạt động để xây dựng và phát triển Sơn Trà thì mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi lĩnh vực đều phải có sự tính toán, phải có kế hoạch về nguồn lực và phải nghiên cứu, xây dựng cơ chế thực hiện từ sớm cho phù hợp”. 

 

Riêng về Chương trình hành động số 01-CTr/QU, ngày 24/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngoài những nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình vừa được quán triệt tại Hội nghị này, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận - Trần Thị Thanh Tâm lưu ý thêm những nội dung trọng tâm sau: “Thứ nhất là tập trung phát triển về kinh tế, trong đó phát triển mạnh về du lịch; thứ hai là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng môi trường an toàn (cả về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và xây dựng môi trường an toàn, thân thiện để phục vụ phát triển du lịch); thứ ba là chúng ta sẽ tập trung thực hiện về công tác cán bộ, nâng cao cả về đạo đức, trách nhiệm, tác phong, lề lối trong thực thi công việc và kỹ năng, năng lực làm việc…, để làm sao đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới”.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Kim Dung

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT