Tìm kiếm
 

Đảng ủy phường Phước Mỹ: Triển khai quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 03/11/2020 Lượt xem: 22

Ngày 03/11/2020, Đảng ủy phường Phước Mỹ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa VI); Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội “Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”; Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14; Chương trình 01-CTr/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ phường (khóa XI) và thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Hữu Nam, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

 

 

 Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, gần 125 đồng chí là Đảng ủy viên, Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị-xã hội, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, chi hội trưởng Hội CCB và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan phường đã nghe đồng chí Hoàng Hữu Nam - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Báo cáo viên Quận ủy quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đây là một Nghị quyết quan trọng, gắn với Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, để Đà Nẵng có nhiều cơ chế, chính sách, đảm bảo tính chủ động, tạo động lực phát triển thành phố trong thời gian đến.

 

Tiếp đến, đồng chí Đặng Thị Phúc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy triển khai Chương trình hành động số 01-CTr/QU, ngày 24/7/2020 của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI; Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU, ngày 20/5/2020 của Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hội nghị cũng đã được thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Hoàng Hữu Nam - Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các chi bộ bám sát nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, căn cứ vào đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả; mỗi đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ là một tuyên truyền viên cơ sở, tích cực đưa Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, quận và phường đi vào cuộc sống.

Thảo Ly

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT