Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà Phiên họp định kỳ tháng 10: “Cần phải xác định cho được trong giai đoạn này, việc gì cấp thiết phải làm, cần phải làm và làm với tinh thần như thế nào?”
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 05/11/2020 Lượt xem: 37

Chiều ngày 03/11, Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà đã chủ trì phiên họp định kỳ tháng 10/2020, với sự tham gia của đầy đủ các thành viên UBND quận.

 

Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 10, tổng giá trị sản xuất của quận ước thực hiện đạt 607.805 triệu đồng; nâng tổng giá trị thực hiện trong 10 tháng qua lên 5.171.919 triệu đồng, đạt 68,33% so với kế hoạch quận, bằng 90,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động thương mại - dịch vụ vẫn chưa thể khôi phục trở lại. Công tác thu ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn; tổng thu trong  tháng 10 tháng ước đạt 29.860 triệu đồng, nâng tổng thu 10 tháng qua của quận lên  347.817 triệu đồng, mới chỉ đạt 41,2% so với kế hoạch thành phố và quận giao.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, bà Trần Thị Thanh Tâm - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho rằng, tại cuộc họp này có rất nhiều nội dung, công việc quan trọng được đưa ra để thảo luận, tuy nhiên thời gian còn lại của năm không còn nhiều, mà khối lượng công việc thì lại rất lớn. Do vậy, cần phải rà soát lại các đầu việc, và xác định cho được việc nào cần làm, phải làm một cách quyết liệt. Cùng với việc rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm thì cùng đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện 20 đầu công việc mà thành phố giao cho.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bí thư Quận ủy, các ý kiến bổ sung của các thành viên Ủy ban, Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11. Trong đó, ngoài việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra của đơn vị mình, của UBND quận giao, đề nghị các phòng, ngành, đơn vị, UBND các phường cần tập trung triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch bệnh Covid -19 trong tình hình hiện nay; bên cạnh việc rà soát lại các phần việc, đầu việc của đơn vị, không được “ngâm” việc, phải khẩn trương hoàn thành 03 nhiệm vụ trọng tâm và 20 nhiệm vụ mà thành phố giao cho quận; tiếp tục triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bão lụt năm 2020. Đối với UBND các phường, cần tập trung quản lý tốt trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép; tăng cường giám sát các công trình đang đình chỉ thi công; tiếp tục  xử lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo cam kết; thực hiện nghiêm túc công tác hỗ trợ khó khăn do dịch Covid 19 theo quy định…

 

Tại phiên làm việc này, UBND quận cũng đã đưa ra lấy ý kiến về Kế hoạch của UBND quận triển khai Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19-/5/2020 của Ban Thường vụ thành ủy, Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND thành phố, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bí thư Quận ủy và xuất phát từ nội dung Kế hoạch vẫn còn một số mặt, nội dung chưa đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà cho rằng Kế hoạch chưa thể thông qua trong lúc này, đồng thời nhấn mạnh: “Mỗi phòng, ban trực thuộc; mỗi thành viên Ủy ban cần phải xác định cho được trong giai đoạn này việc gì cấp thiết phải làm, cần phải làm và làm với tinh thần như thế nào?”. Và trên tinh thần đó, các thành viên Ủy ban tham dự phiên họp đã biểu quyết tạm thời dừng việc thông qua Kế hoach và trong thời gian 10 ngày sẽ tiếp tục tham gia góp ý hoàn thiện Kế hoạch bằng văn bản.

 

Một nội dung khác cũng rất quan trọng được đưa ra tại phiên họp này, do Chánh văn phòng HĐND-UBND quận Huỳnh Văn Hùng trình bày, đó là thông qua Kế hoạch của UBND quận về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, cùng với việc tổng hợp 11 ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND và trưởng các đầu ngành của quận tham gia vào nội dung kế hoạch này trước đó, còn có 02 ý kiến tham gia bổ sung ngay tại phiên họp. Và với sự nhất trí cao, 100% các thành viên UBND quận đã thông qua Kế hoạch của UBND quận về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc thông qua Kế hoạch này sẽ làm tiền đề quan trọng trong công tác điều hành của UBND quận cũng như việc triển khai các giải pháp cụ thể, để từng bước đưa nội dung Nghi quyết của Đại hội từ văn bản đi vào thực tiễn cuộc sống trong giai đoạn mới này.

Kim Dung

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT