Tìm kiếm
 

Đảng bộ phường Thọ Quang: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 09/11/2020 Lượt xem: 15

Sáng ngày 06/11,  Đảng bộ phường Thọ Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của phường để triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14“Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”;  Chương trình 01 CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI; Chương trình 01-CTr/ĐU của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thọ Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy về việc thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Dương Thanh Hà - QUV, Bí thư Đảng ủy phường chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy phường thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII (2020-2025); quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 và Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/ QH14 của Quốc hội; yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện  một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đều nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn Nghị quyết số 19/2020/QH14, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mình.

 

Tiếp đó, đồng chí Lê Thị Bích Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy triển khai Chương trình 01 CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thọ Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thọ Quang lần thứ XV phải gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ quận Sơn Trà và các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo khác của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; bám sát mục tiêu chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường để cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện những định hướng đột phá được xác định trong 05 năm đến:

Một là, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

 

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử.

 

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Lê Thị Bích Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã triển khai và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy, về việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý các văn kiên trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Linh Vũ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT