Tìm kiếm
 

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 10/11/2020 Lượt xem: 10

 

Ngày 06/11/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà ban hành Hướng dẫn số 03-HD/BTGQU về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Theo đó, thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân quận Sơn Trà nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra; cổ vũ, động viên Nhân dân quận tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống, và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

 

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)!

 

2. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!

Thành công, thành công, đại thành công!

 

3. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

 

4. Đảng bộ và Nhân dân quận Sơn Trà quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII!

 

5. Quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII!

 

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

(đính kèm tại đây).

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT