Tìm kiếm
 

Đảng bộ phường Nại Hiên Đông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/11/2020 Lượt xem: 5

Sáng ngày 12/11,  Đảng bộ phường Nại Hiên Đông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14“Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”; Chương trình 01 CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI; Chương trình 01-CTr/ĐU của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nại Hiên Đông lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 20/10/2020 của Đảng ủy về việc thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đ/c Nguyễn Huy Bình - QUV, Bí thư Đảng ủy phường triển khai các nội dung quan trọng tại Hội nghị

Theo đó, trong thời gian 01 buổi, đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường, Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng các Hội quần chúng, Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và lực lượng cán bộ, công chức của phường đã nghe đồng chí Nguyễn Huy Bình- QUV, Bí thư Đảng ủy phường thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII (2020-2025); quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2020/QH14 và Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/ QH14 của Quốc hội; và các nội dung quan trọng khác. Trong đó, đáng chú ý là Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 05 mục tiêu chính, 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Mục tiêu hàng đầu của toàn Đảng bộ phường trong giai đoạn phát triển mới đó là: “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển phường Nại Hiên Đông theo hướng bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2025 theo hướng “Dịch vụ, công nghiệp- Xây dựng - Thủy sản”; hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đề ra”.

 

Dịp này, Phường Nại Hiên Đông cũng đã tuyên dương, khen thưởng 04 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 9 vừa qua.

 

Khen thưởng công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 9 vừa qua

Kim Dung 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT