Tìm kiếm
 

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/12/2020 Lượt xem: 1

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT