Tìm kiếm
 

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 trên địa bàn quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/12/2020 Lượt xem: 4

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 trên địa bàn quận Sơn Trà

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT