Tìm kiếm
 

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/12/2020 Lượt xem: 1

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT