Tìm kiếm
 

Quyết định khen thưởng Quyết định 281 và Khuyến học giai đoạn 2015-2020
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/12/2020 Lượt xem: 17

Quyết định khen thưởng Quyết định 281 và Khuyến học giai đoạn 2015-2020

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT