Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 05/01/2021 Lượt xem: 27

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành Quyết định số 5000/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung chính sau:

 

- Triển khai Kế hoạch thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Thống kê chỉ số thanh niên theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam;

- Tổ chức đối thoại tháng Ba năm 2021 giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên;

- Tổ chức hội thi Tin học trẻ thành phố và Tin học khối cán bộ công chức;

- Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên thành phố;

- Nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ đoàn viên cho Đoàn khối các cơ quan thành phố;

- Tổ chức tập huấn công tác nghiên cứu khoa học cho thanh niên ngành y tế năm 2021;

- Tổ chức các chương trình truyền thông giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng tại các trường thông qua tác phẩm "Nhật ký Đặng Thùy Trâm”;

- Tổ chức hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I năm 2021;

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Tổ chức cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021;

- Tuyên truyền phổ biến cho thanh niên trên địa bàn thành phố về phòng chống tác hại của thuốc lá, bia, rượu.

 

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên năm 2021 phù hợp với từng địa phương, đơn vị, gắn với các hoạt động, giải pháp cụ thể và công cụ theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện; theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố.

    Yến Nhi

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT