Tìm kiếm
 

Năm 2021, phường Nại Hiên Đông phấn đấu thực hiện giá trị tăng thêm tăng 5% so với mức thực hiện năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 18/01/2021 Lượt xem: 9

Đảng ủy phường Nại Hiên Đông vừa tổ chức Hội nghi tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 86 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020; trong đó có 04 tập thể, 56 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng 04 tập thể và 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc các chuyên đề công tác Dân vận, công tác Tuyên giáo, Công tác Kiểm tra, giám sát năm 2020.

 

Đ/c Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà phát biểu tại hội nghị

 

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, cùng với việc ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đó;  đồng chí Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Sơn Trà, cugnx đồng thời đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội phường tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra và có giải pháp thực hiện tốt hơn nhằm khôi phục nên kinh tế địa phương nói riêng và góp phần phát triển nền kinh tế của Quận và thành phố nói chung.

 

Bí thư Đảng ủy UBND phường Nguyễn Huy Bình trao giấy khen tại hội nghị

 

Năm 2020 là một năm khác biệt, khó khăn rất nhiều; song Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; trong đó nổi bật đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao; đảm bảo an sinh xã hội; phòng chống đại dịch COVID-19; phòng, chống thiên tai, bão lụt... Tổng giá trị sản xuất năm 2020 thực hiện: 485.780 tỷ đồng, đạt 83,2% so với kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường năm 2020 thực hiện 7,303 tỷ đồng, đạt 48,59% kế hoạch năm, so với năm 2019 đạt 45,89%. Tổng chi ngân sách năm 2020 thực hiện 28.052 triệu đồng, đạt 135,48% so với dự toán quận giao bằng 112,5% so với thực hiện năm 2019. Vận động thu các loại quỹ được 623 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm, so với năm 2019 đạt 103%.

 

Chủ tịch UBND phường Cao Đình hải trao giấy khen tại hội nghị

 

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với mục tiêu tổng quát là “Tập trung triển khai thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm nă 2021 của phường, gắn với thự chiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vuwad chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19, vừa duy trì và phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giữ vững ổn định CT-TTATXH trên địa bàn…”. Toàn phường phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như thực hiện đạt giá trị tăng thêm tăng 5% so với năm 2020, tổng thu NSNN bằng 100% so với KH quận giao, giảm hộ nghèo đạt 100% kế hoạch giảm nghèo theo chuẩn thành phố, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu, kết nạp từ 5-7 quần chúng ưu tú vào Đảng, Đảng bộ phường đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”…

                                                                                      BBT- NHĐ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT