Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn quận năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 18/02/2021 Lượt xem: 108

Ngày 08/02/2021, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về quản lý chất thải rắn trên địa bàn quận năm 2021, nhằm tăng cường công tác quản lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận từ nguồn phát sinh đến việc thu gom, vận chuyển; thực hiện tốt hoạt động phân loại rác tại nguồn, thu gom hiệu quả đối với rác tài nguyên, rác nguy hại sau phân loại; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp thu gom rác cồng kềnh, xà bần, kịp thời xử lý các điểm phát sinh tập kết rác.

 

Theo đó, UBND quận yêu cầu các địa phương, các phòng, ban, ngành thuộc quận và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 về ban hành kế hoạch triển khai phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/01/2021 về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2021; tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm pháp luật về phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, hành vi không thực hiện phân loại rác.

 

Bên cạnh đó, tổ chức hiệu quả công tác đấu thầu và tăng cường giám sát dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện gói thầu của nhà thầu theo Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 ban hành quy trình kiểm tra, giám sát gói thầu “thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2019-2022”; rà soát phương án thu gom tác theo giờ, nâng cao hiệu quả thu gom rác và giảm phát sinh các điểm tập kết rác, đổ rác không đúng quy định, ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác tạm của nhà thầu.

 

Đồng thời, UBND quận yêu cầu tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng; tăng cường các hoạt tổng dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, du khách về bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh khu vực công cộng; lắp đặt các bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường và cảnh báo mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định; nhân rộng các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường hay để khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động kiểm tra, kịp thời xử lý các điểm phát sinh rác thải, ô nhiễm và xử lý nghiêm hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định.

 

UBND quận giao phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, tham mưu UBND quận chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện để UBND quận chỉ đạo, xử lý.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT