Tìm kiếm
 

Sơn Trà: ban hành Kế hoạch Phát triển hoạt động thư viện và tăng cường văn hóa đọc trên địa bàn quận
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 09/03/2021 Lượt xem: 17

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch Phát triển hoạt động thư viện và tăng cường văn hóa đọc trên địa bàn quận, nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện; đồng thời tạo sự thuận tiện, linh hoạt và tiết kiệm cho bạn đọc khi sử dụng dịch vụ tra cứu và tìm tài liệu trong hệ thống thư viện công cộng, lựa chọn thư viện gần nhất để mượn, đọc tài liệu theo nhu cầu, góp phần phát triển văn hóa đọc.

 

Theo Kế hoạch, mục tiêu năm 2021 là 7/7 phường xây dựng tủ sách cộng đồng; 100%  thư  viện công cộng và các điểm thư viện, tủ sách tại phường, khu dân cư hoạt động hiệu quả. Đến năm 2025, 7/7 phường có thư viện khu dân cư; mỗi Trung tâm học tập cộng đồng của phường có từ 01 đến 02 phòng đọc sách; 05% dân số Sơn Trà có thói quen đọc sách, có kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin tại nơi sinh sống và học tập.

 

Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu trên, Kế hoạch tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau: Tăng cường đầu sách cho Thư viện Sơn Trà với việc bổ sung 1 ngàn  bản sách, 70 đầu báo, tạp chí hằng năm, huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư thiết bị, tủ sách, sách, cho các điểm thư viện tại khu dân cư; Tăng cường nâng cao chất lượng sách, đẩy mạnh các hoạt động đọc sách, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời trong các Trung tâm học tập cộng đồng, phấn đấu các phòng đọc sách đảm bảo các yêu cầu ban đầu về tài liệu, trang thiết bị và kinh phí hoạt động, đưa hoạt động của thiết chế phòng đọc sách vào tiêu chí xem xét đánh giá công nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Rà soát, đánh giá thực trạng điểm thư viện tại các phường và khu dân cư, có kế hoạch tu bổ hoặc bố trí điểm thư viện phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của người dân; Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện quận, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh và người dân tiếp cận thường xuyên với sách, như mở cửa thư viện ngoài giờ hành chính và vào ngày nghỉ; Phối hợp, liên kết giữa các thư viện với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các thư viện, chú trọng luân chuyển từ hệ thống thư viện công cộng đến các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng…

 

Định hướng đến năm 2030, phấn đấu 10% người dân Sơn Trà đọc sách, có kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin tại nơi sinh sống và học tập; 80% học sinh được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục; 100% cơ sở giáo dục có thư viện hoạt động hiệu quả, trong đó 50% cơ sở giáo dục mầm non có thư viện thân thiện, 50% cơ sở giáo dục phổ thông có tủ sách lớp học; 100% học sinh, sinh viên có thói quen đọc sách, có kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin tại nơi sinh sống và học tập…

                                                                             Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT