Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 06/04/2021 Lượt xem: 42

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Công văn số 756/UBND-PTP ngày 01/4/2021 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.  Để góp phần vào thành công chung của cuộc thi, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dành cho mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Nội dung cuộc thi bao gồm: Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Thời gian dự kiến tổ chức trong 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021.

 

Công dân tham gia cuộc thi truy cập vào địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn; hoặc truy cập Chuyên mục: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về Thể lệ cuộc thi :

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT