Tìm kiếm
 

Đảng ủy phường An Hải Đông: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 20/04/2021 Lượt xem: 20

Sáng ngày 19/4, Đảng ủy phường An Hải Đông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường; Trưởng, phó các Hội đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội phường; các cấp ủy chi bộ trực thuộc và 41 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

 

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, Đảng ủy phường An Hải Đông đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa và hằng năm tới cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 đã được triển khai đồng bộ dưới nhiều hình thức linh hoạt, phong phú thông qua phát động phong trào, tọa đàm, giao lưu, hội thi tìm hiểu về nhận thức và học tập theo gương Bác Hồ kính yêu…, tạo hiệu ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

 

Qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, gắn với xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức phường. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội có những đổi mới, hướng mạnh về cơ sở bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia góp ý và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy phường đã trao giấy chứng nhận cho 12 tập thể có bài dự thi đạt giải cuộc thi ảnh “Những hình ảnh đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021  .

 

Các tập thể được khen thưởng

                                                                                                         Xuân Thanh

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT