Tìm kiếm
 

Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 - UBND thành quận Sơn Trà triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng năm 2021.
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 15/05/2021 Lượt xem: 85

Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 - UBND thành quận Sơn Trà triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ ba - năm 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT