Tìm kiếm
 

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 239/TB-VP ngày 29/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố và Quyết định 78/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 03/06/2021 Lượt xem: 44

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 239/TB-VP ngày 29/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố và Quyết định 78/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2021 xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT