Tìm kiếm
 

Ban Tuyên giáo Quận ủy: Thông báo phát động “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII”
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 10/06/2021 Lượt xem: 4

Ngày 10/6/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGQU về việc “Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII”, theo đó đã yêu cầu:

 

1- Các cấp ủy đảng, Mặt trận và các đoàn thể thuộc quận phổ biến, triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, phóng viên, biên tập viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Giải thưởng.

 

2- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, Trang Thông tin điện tử quận tổ chức tuyên truyền phổ biến về nội dung Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII trên Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử quận để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và tham gia.

 

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Họp báo phát động vào ngày 19/5/2021. Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí, xuất bản có tác phẩm xuất sắc (đăng tải, xuất bản, công bố và áp dụng từ 1/7/2020 đến 30/6/2021 ở trong và ngoài nước) về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Thông báo về Giải thưởng và Công văn số 46-CV/BTGQU của Ban Tuyên giáo Quận ủy đính kèm.

Thông báo về Giải thưởng xem tại đây:

Công văn số 46-CV/BTGQU của Ban Tuyên giáo Quận ủy xem tại đây:

Uyên Lê

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT