Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành về công tác Dân số phát triển năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 15/06/2021 Lượt xem: 9

Ban Chỉ đạo Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) quận Sơn Trà vừa triển khai Kế hoạch phối hợp hoạt động liên ngành về công tác dân số phát triển năm 2021 trên địa bàn quận, nhằm tuyên truyền, tư vấn, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số và Phát triển; tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển, giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô dân số, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số phù hợp với điều kiện của quận.

 

Yêu cầu được đặt ra tại Kế hoạch là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ được giao năm 2021; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa - chăm sóc sức khỏe sinh sản, từng bước nâng cao chất lượng dân số trong thời gian đến trên địa bàn quận Sơn Trà.

 

Theo đó, Kế hoạch chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc phối hợp liên ngành trong việc tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động về công tác dân số phát triển, nhằm đạt được mục đích đề ra. Trong đó, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ quận, có trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn quận Sơn Trà; Phòng Y tế quận phối hợp chỉ đạo và quản lý nhà nước các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, tham gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ và đánh giá các phường trong các đợt chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ và các hoạt động khác của ngành dân số có liên quan đến chuyên môn y tế.

                                                                                      Hồng Thủy

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT