Tìm kiếm
 

Cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập đánh giá mức độ an toàn trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 16/06/2021 Lượt xem: 18

Cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập đánh giá mức độ an toàn trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT