Tìm kiếm
 

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Tuần 25
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 17/06/2021 Lượt xem: 63

Nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Tuần 25 xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT