Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi quận năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 25/06/2021 Lượt xem: 63

Ngày 22/6/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Kế hoạch số 26-KH/QU về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi quận Sơn Trà năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tạo chuyển biến, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực; kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới công tác tuyên truyền miệng; công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu; tuyển chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi dự thi cấp thành phố.

 

Đối tượng dự thi là Báo cáo viên Quận ủy, tuyên truyền viên các cấp, hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận Sơn Trà. Mỗi đảng ủy chọn 01 báo cáo viên hoặc 01 tuyên truyền viên của đơn vị mình để dự thi. Mỗi thí sinh phải tham dự 03 phần thi: Soạn Đề cương thuyết trình; Thi thuyết trình và Trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

 

Nội dung dự thi thuộc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoặc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; khuyến khích liên hệ thực tiễn ở cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống. Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi ứng xử của Ban giám khảo; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trích dẫn.

 

Thời gian thi dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9/2021.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại đây:

Hồng Thủy

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT