Tìm kiếm
 

Thông báo!
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 02/07/2021 Lượt xem: 24

 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân được công bố vào ngày 02/7, lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân

 

Lưu ý: Các địa điểm này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT