Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Nghị định số 38/2021/NĐ - CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 02/07/2021 Lượt xem: 36

Ngày 29/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã kí và ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ - CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.


Theo đó, kể từ ngày Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các văn bản và quy định sau đây hết hiệu lực thi hành:


- Nghị định số  56/2006/NĐ-CP  ngày 6 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;


- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;


- Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  131/2013/NĐ-CP  ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số  158/2013/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa,
thể thao, du lịch và quảng cáo;


- Khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.


Toàn văn Nghị định 38/2021/NĐ-CP xem tại đây:

 

Thành Hưng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT