Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quyết định Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 02/07/2021 Lượt xem: 100

Ngày 31/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã kí và ban hành Quyết định 1874/QĐ-UBND về việc Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện gồm: Lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình; danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã bao gồm: Lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện và thể dục thể thao.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính theo danh mục XXI (lĩnh vực văn hóa cơ sở), XXII (lĩnh vực gia đình) tại phần I, Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thủ tục hành chính theo danh mục XII (lĩnh vực văn hóa cơ sở), XIII (lĩnh vực thể thao) tại phần I, Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thành Hưng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT