Tìm kiếm
 

Công văn triển khai Công văn số 3937/UBND-TH ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 06/07/2021 Lượt xem: 18

Công văn triển khai Công văn số 3937/UBND-TH ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố xem tại đây:

Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 và phát triển kinh tế xã hội củ UBND thành phố xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT