Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Thông tư số 05/2021/TT-BXD về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 21/07/2021 Lượt xem: 18

Thông tư số 05/2021/TT-BXD về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT