Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Công văn tuyên truyền Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 23/07/2021 Lượt xem: 109

Nội dung công văn tuyên truyền Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ của Sở thông tin và truyền thông xem tại đây:

Nội dung công văn triển khai Nghị định Số 66/2021/ND-CP ngày 06 tháng 7 năn 2021 của Chính phủ của UBND thành phố xem tại đây:

Nội dung Nghị định số 66 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống thiên tai và Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT