Tìm kiếm
 

Công văn Triển khai thực hiện Thông báo số 386 và Thông báo số 388 của Văn phòng UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch của UBND quận
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 30/07/2021 Lượt xem: 35

Nội dung Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 386 và Thông báo số 388 của Văn phòng UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch xem tại đây:

Nội dung Thông báo số 386 của Văn phòng UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch xem tại đây:

Nội dung Thông báo số 388 của Văn phòng UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT