Tìm kiếm
 

Công văn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2022
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 30/07/2021 Lượt xem: 10

Nộ dung Công văn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở năm 2022 xem tại đây:

Nội dung Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT