Tìm kiếm
 

Thông báo về việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 02/08/2021 Lượt xem: 88

Nội dung Thông báo về việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT