Tìm kiếm
 

Kế hoạch số 38-KH/BTGQU tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 26/08/2021 Lượt xem: 105

Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch số 38-KH/BTGQU tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, nâng cao lòng tự hào và xác định trách nhiệm trong việc phát huy ưu điểm, tiềm năng, lợi thế; khẳng định chất lượng hàng hóa Việt Nam ngày một cao hơn, nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng và có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam, từ đó thay đổi quan niệm, tư duy và thói quen tiêu dùng hàng ngoại trong toàn xã hội.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận vào thực tiễn; tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của quận, địa phương, đơn vị; phải bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của đất nước, thành phố và quận. Việc tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW phải thực sự nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại từng địa phương, đơn vị.

 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 6 nhiệm vụ của Chỉ thị số 03-CT/TW: Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động; Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam; Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước có các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam...; Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; Kế hoạch 114/KH-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; các kế hoạch, hướng dẫn, đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của thành phố, địa phương, đơn vị; Đề cao những mô hình, điển hình tiên tiến, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tâm hiệp lực, tham gia thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, đồng thời phê phán tâm lý xem thường hàng nội địa, sính hàng ngoại của một bộ phận không nhỏ người dân.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT