Tìm kiếm
 

Phiếu chuyển Công văn số số 2567/STTTT-TTBCXB ngày 06/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về hỗ trợ truyền thông hoạt động trở lại dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát hàng hóa, hồ sơ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng từ ngày 06/9/2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 09/09/2021 Lượt xem: 12

Phiếu chuyển Công văn số số 2567/STTTT-TTBCXB ngày 06/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về hỗ trợ truyền thông hoạt động trở lại dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát hàng hóa, hồ sơ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng từ ngày 06/9/2021 xem tại đây:

Công văn số số 2567/STTTT-TTBCXB ngày 06/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về hỗ trợ truyền thông hoạt động trở lại dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát hàng hóa, hồ sơ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng từ ngày 06/9/2021 xem tại đây:

Công văn hỗ trợ truyền thông hoạt động trở lại dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát hàng hóa, hồ sơ của Bưu điện TP Đà Nẵng từ ngày 6/9/2021 xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT