Tìm kiếm
 

Công văn hoạt động của các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển KTXH và cấp bách theo Quyết định số 2905/QĐUBND ngày 03/9/2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 09/09/2021 Lượt xem: 25

Nội dung Công văn về việc hoạt động của các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển KTXH và cấp bách theo Quyết định số 2905/QĐUBND ngày 03/9/2021 xem tại đây:

Công văn triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực xây dựng theo Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng thành phố xem tại đây:

Mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động xem tại đây:

Các Mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD Mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động file Word tải tại đây:

Các mẫu tải tiếp theo tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT