Tìm kiếm
 

Công văn triển khai tuyên truyền Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 30/08/2021 về việc Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch COVID
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 10/09/2021 Lượt xem: 3

Công văn triển khai tuyên truyền Thông báo 226/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 30/08/2021 về việc Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch COVID xem tại đây:

Công văn đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Thông tin và truyền thông thành phố xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT