Tìm kiếm
 

Công văn Triển khai các Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021, 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021, 11/2021/TT-BXD, 12/2021/TT-BXD và 13/2021/TT-BXD ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 14/09/2021 Lượt xem: 28

Nội dung Công văn Triển khai các Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021, 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021, 11/2021/TT-BXD, 12/2021/TT-BXD và 13/2021/TT-BXD ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT