Tìm kiếm
 

Công văn triển khai quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 17/09/2021 Lượt xem: 128

Nội dung công văn  triển khai quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng xem tại đây:

Nội dung quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng xem tại đây:

Nội dung quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy,  biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT