Tìm kiếm
 

Công văn triển khai Công văn số 6756/UBND-KGVX ngày 06/10/2021 của UBND thành phố
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 11/10/2021 Lượt xem: 4

Nội dung Công văn triển khai Công văn số 6756/UBND-KGVX ngày 06/10/2021 của UBND thành phố xem tại đây:

Nội dung Công văn số 6756/UBND-KGVX ngày 06/10/2021 của UBND thành phố xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT