Tìm kiếm
 

Quyết định phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 11/10/2021 Lượt xem: 10

Nội dung Quyết định phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2021 xem tại đây:

Nội dung Danh mục các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 đã được UBND thành phố phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 2021 xem tại đây:

Thông tin danh mục các quỹ đất kêu gọi đầu từ 2021 - 2025 xem tại địa chỉ:  https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/CatalogQuyDat/

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT