Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Công văn liên quan trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với dự án nhà ở xã hội và việc vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở xã hội
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 20/10/2021 Lượt xem: 1

Nội dung công văn liên quan trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với dự án nhà ở xã hội và việc vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở xã hội xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT