Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 24/9/2021 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 23/10/2021 Lượt xem: 53

Ngày 24/9/2021, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố căn cứ Kết luận số 92-KL/TW và Kế hoạch 29-KH/TU để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương; việcriển khai thực hiện phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả.

 

Mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch là: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách xã hội; tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện có trên cơ sở kế thừa, phát triển theo hướng ngày càng mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng xã hội; Đảm bảo 100% các đối tượng yếu thế được trợ giúp với các dịch vụ xã hội cơ bản; 100% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; có ít nhất 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân đạt 99%; không có hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố.

 

Kế hoạch cũng đã đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 29-KH/TU của Ban Thường cụ Thành ủy Đà Nẵng, nhằm nâng cao và làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn thành phố; đồng thời xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện tốt nội dung Kết luận số 92-KL/TW phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, khắc phục các hạn chế của một số chính sách xã hội trong thời gian qua và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trong thời gian đến, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng, tác động của đại dịch COVID-19.

 

Chi tiết cụ thể xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT