Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà: Tổ chức góp ý (lần thứ 4) Dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trên địa bàn quận Sơn Trà đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 29/10/2021 Lượt xem: 34

Sáng ngày 29/10, quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị nghe Đơn vị tư vấn báo cáo và lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá “Thực trạng và định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên địa bàn quận Sơn Trà đến 2030, tầm nhìn đến 2050”. Hội nghị do các ông: Trần Thắng Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy và Hoàng Sơn Trà - PBT Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đồng chủ trì.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe PGS. Tiến sĩ Bùi Quang Bình, đại điện đơn vị Liên doanh Tư vấn Quy hoạch quận Sơn Trà trình bày bản dự thảo (lần thứ 3) Báo cáo “Thực trạng và định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên địa bàn quận Sơn Trà đến 2030, tầm nhìn đến 2050”; trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến, nhằm làm rõ hơn thực trạng cũng như định hướng phát triển của quận, gắn với quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị.  

 

PGS. Tiến sĩ Bùi Quang Bình trình bày bản dự thảo Báo cáo lần thứ 3

 

Từ kết quả nghiên cứu “Thực trạng và định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên địa bàn quận Sơn Trà đến 2030, tầm nhìn đến 2050” để xây dựng, hoàn thiện, triển khai Dự án và là công cụ để chính quyền các cấp quận Sơn Trà lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất quản lý; sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn quận, đảm bảo tính khách quan, khoa học…

 

Dự án được thực hiện cũng nhằm tổ chức không gian phát triển kinh tế  xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; quy hoạch thành phố Đà Nẵng và quy hoạch quận nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của quận để phát triển nhanh và bền vững… Đồng thời, thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường bền vững, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời kỳ tới.

 

Đây là lần thứ 4 quận Sơn Trà tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về Dự thảo báo cáo này.

Kim Dung - Quang Học

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT