Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 29/10/2021 Lượt xem: 18

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn quận năm 2021, nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiếu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 

UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam), qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng hành động, việc làm cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế và hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm; phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật, đi đôi với việc khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

UBND quận cũng giao nhiệm vụ cụ

hể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam; các hoạt động hưởng ứng cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 20/10/2021 đến ngày 20/11/2021.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Hồng Thủy

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT