Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Triển khai tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022)
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 04/11/2021 Lượt xem: 85

Ngày 03/11/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương trên địa bàn quận Sơn Trà,  nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận về đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố trong 25 năm kể từ khi chia tách từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương; ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều công lao đóng góp xây dựng thành phố trong 25 năm qua.

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần gắn với việc tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập quận Sơn Trà (23/01/1997- 23/01/2022), triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết lần thứ VI của Đảng bộ quận; tuyên truyền những thành tựu của thành phố, quận trong 25 năm xây dựng và phát triển; việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Xuân Nhâm Dần 2022.

 

Song song với các hoạt động tuyên truyền phải đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về thành tựu, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như những hạn chế trong chỉ đạo, quản lý trong 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố và quận. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải thật sự thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở; làm dấy lên không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực mới cho các phong trào hành động cách mạng của quận.

 

Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền bắt đầu từ đầu tháng 11/2021 đến hết ngày 20/01/2022; trong đó, tập trung cao điểm trong tháng 12/2021 đến hết ngày 05/01/2022.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Hồng Thủy

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT