Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quyết định Thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực t K24, đường An Đồn, phường An Hải Bắc
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 09/11/2021 Lượt xem: 4

Nội dung Quyết định Thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực t K24, đường An Đồn, phường An Hải Bắc xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT