Tìm kiếm
 

Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Côi và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đang sử dụng thửa đất số 84 tờ HocNQ-17/11/2021 21:13:48-HocNQ-HocNQ-HocNQ 2 bản đồ số 42 tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 17/11/2021 Lượt xem: 8

Nội dung Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Côi và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đang sử dụng thửa đất số 84 tờ HocNQ-17/11/2021 21:13:48-HocNQ-HocNQ-HocNQ 2 bản đồ số 42 tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT