Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Phan Thị Hòe và ông Ngô Thơ (chết) đang sử dụng thửa đất số 35, tờ bản đồ số 31, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 17/11/2021 Lượt xem: 54

Nội dung Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Phan Thị Hòe và ông Ngô Thơ (chết) đang sử dụng thửa đất số 35, tờ bản đồ số 31, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT